Warmtepomp schematisch
warmtepompen

Warmtepompen

Wat zijn warmtepompen?

Een warmtepomp kan fungeren als alternatief voor een cv-ketel. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, uit de bodem of grondwater. Die warmte wordt dan gebruikt en verder verwarmt om uw huis of water te verwarmen. De warmtepomp is energiezuiniger en werkt elektrisch en niet op gas. Er is geen uitstoot van CO2 daardoor en valt derhalve onder duurzame energie bron. Er zijn dus meerdere warmtepomp systemen en het is heel afhankelijk van de ligging van uw huis of pand, of het nieuw- of bestaande bouw is en waar u woont uiteraard.

Hoe werkt een warmtepomp

Iedere warmtepomp haalt warmte uit een bron, en die bron kan de buitenlucht zijn, de bodem of zelfs grondwater. Bij een bestaande bouw wordt meestal al gekozen voor lucht omdat bij grondboring geschikte grond gevonden moet worden en vaak diep geboord. Maar het komt ook voor dat er een combinatie wordt gekozen. Bij grondwater wordt dit naar boven gepompt waardoor de warmtepomp de warmte daaruit kan onttrekken, daarna wordt het water weer terug pompt naar de bodem en begint de cyclus opnieuw. Er komt een leidingsysteem in de grond waardoor het water wordt rondgepompt.

Een warmtepomp verplaatst energie vanuit de lucht, bodem naar uw huis. Het is niet letterlijk een pomp die water of lucht op pompt en verplaatst naar uw huis, echter de warmte van die bronnen worden gebruikt en wordt gecomprimeerd in een soort compressor. Hierdoor wordt de warmte uit de bron versterkt en opgevoerd naar de gevraagde warmte in huis. Er wordt energie toegevoegd aan de compressie waardoor die temperatuur bereikt wordt en dat bepaalt het rendement van de pomp.

Hoe lang is er al de warmtepomp.

Hier in Nederland zijn er heel wat huishoudens voorzien van een warmtepomp installatie. Maar in Scandinavië is de warmtepomp al veel langer een gemeengoed. Dat heeft te maken met het feit dat ze daar minder gas in eigen land hebben en dus al sneller naar alternatieven zochten. mede dankzij die landen is een warmtepomp al een goed ontwikkeld product en kan een cv-installatie vervangen. Wanneer u nieuw gaat bouwen is het overwegen van een warmtepomp zeker waard maar ook bij bestaande bouw komen we steeds dichterbij een warmtepomp in combinatie met andere duurzame middelen. Wilt u een nul op de woning dan is het bijna onvermijdelijk. Er is ook vaak nog subsidie verkrijgbaar op duurzame energie, daarvoor moet u hier kijken wanneer u daarvoor in aanmerking kan komen.